تعریف سئو کلاه سیاه همیشه رنگ سیاه و سفید در تضاد بوده و سفید به معنای خوبی و درستی و سیاه به معنای اشتباه و بدی است . سئو کلاه سیاه بر خلاف سئو کلاه سفید مجموعه ای از روش هاییست که با نقض معیار ها و شرایط سرویس موتور های جستجو مانند گوگل باعث...

بیشتر