همه ی ما این روزها حتما عبارت هک رشد را شنیده ایم و می دانیم که استارتاپ ها برای رشد سریع در شروع کسب و کار به یک هکر رشد نیاز دارند. اما شاید به خاطر پیش زمینه ی ذهنی ای که راجع به  کلمه “هک ” در ذهن ما نقش بسته است، ذهن ما...

بیشتر